استفاده از کامپوزیت های با زمینه پلیمری در بهسازی سازه های بتن آرمه طی سالیان اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است که دلیل اصلی آن نیاز به افزایش عمر بهره برداری و ارتقای اساسی زیرساخت ها در تمامی نقاط دنیا می باشد. از ویژگی های اصلی کامپوزیت های پلیمری می توان مقاومت مناسب در برابر خوردگی، سادگی اجرا در محل نصب و سبکی آنها را برشمرد. عامل دیگر در گسترش کاربری مصالح FRP کاهش قیمت این مصالح می باشد. شاید یک دهه قبل استفاده از کامپوزیت های FRP روشی لوکس و گران قیمتی به نظر می رسید ولی اکنون قیمت این مصالح به مراتب تتزل نموده است. در گذشته ای نه چندان دور مدارک فنی بسیار محدودی در این رابطه وجود داشت، لیکن امروزه تعداد قابل توجهی از مقالات علمی نشریات و کنفرانس های مربوط به بحث کاربرد این مصالح در مقاوم سازی اختصاص دارد. این رشد فزاینده شاهد رویکرد و اهمیت این فناوری نو میباشد که به دنبال گسترش نیاز و توجه به تقویت با استفاده از مصالح کامپوزیت و به منظور کاربردی نمودن دانش فنی، روش های طراحی نیز تدوین گردیدند تا در بخش خرقه مورد استفاده قرار گیرند. تبیین روش های تحلیل و در نظر گرفتن ضرایب ایمنی در طراحی با ملاحظات اقتصادی منجر به تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های محاسباتی و اجرایی شدند که از آن جمله می توان به آیین نامه های ISIS کانادا ، fib اروپا و ACI 440R ایالات متحده اشاره نمود.

با توجه به رشد کاربرد مصالح تقویتی FRP در کشور و تقاضا برای استفاده از این فناوری به منظور مقاوم سازی ساختمان های بتن آرمه اقدام به تهیه این راهنما گردید که درباره آن توضیحات زیر ارایه می شود.

 • در گستره راهنما، محدودیت ها و شرایط استفاده از آن اشاره شده است.
 • مراجع مورد استفاده در تهیه راهنما به همراه نشانی برای اخذ اطلاعات بیشتر در فهرست مراجع درج گردیده است
 • نمونه مثال های حل شده که در بردارنده مراحل طراحی باشد در پیوست راهنما موجود می باشد.
 • به منظور آشنایی بیشتر کاربران با نحوه ارایه طرح های تقویتی و جزییات اجرایی آنها اقدام به تهیه نمونه نقشه ها و جزییات اجرایی نشده که به پیوسته راهنما ضمیمه است
 • واژه های به کار رفته در این دستورالعمل تا حد امکان مطابق با واژه نامه پیوست آیین نامه بتن ایران “آبا” می باشد
 • در تدوین این مجموعه سازگاری روابط و ضرایب جزیی ایمنی طراحی با آیین نامه بتن ایران مورد نظر بوده است.

سر فصل های نشریه ۳۴۵ راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی مصالح تقویتی FRP عبارتند از :

بخش اول کلیات، مصالح و توصیه های اجرایی :

 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم : مصالح
 • فصل سوم : بارگیری، انبارش و جابجایی
 • فصل چهارم : نصب
 • فصل پنجم : بازرسی، ارزیابی و پذیرش
 • فصل ششم : تعمیر و نگهداری

بخش دوم ضوابط تحلیل و طراحی :

 • فصل هفتم : ملاحظات کلی طراحی
 • فصل هشتم : قویت خمشی
 • فصل نهم : تقویت برشی و تقویت پیچشی
 • فصل دهم : تقویت اعضای فشاری
 • فصل یازدهم : جزییات تقویتی و طول گیرایی
4/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تکنوپل