الیاف کربن تک جهته

الیاف کربن تک جهته  UD، یک پارچه کربن دارای مقاومت بالا با فیبرهای واقع در یک راستا و در وزن های مختلف می‌باشد. الیاف کربن (CFRP) معمولاً به وسیله رزین‌های اپوکسی و سایر رزین‌های سازه‌ای به عناصر متصل شده و می‌توانند ظرفیت باربری و مقاومت برشی یا خمشی عناصر مختلف در سازه و ساختمان را افزایش دهند. الیاف کربن تک جهته UD  مقاوم سازی تکنوپل ضخامت های مختلف و در وزن هایی برابر 160 ،200 ،240 و 300 گرم بر متر مربع متناسب با نیاز پروژه های مختلف مقاوم سازی و صنایع کامپوزیتی تامین می گردد.

الیاف کربن در زمینه‌های متعددی مانند مقاوم‌سازی، تقویت و تعمیر سازه‌ها، ساخت کامپوزیت‌های FRP، صنایع دفاعی، صنعت خودروسازی و بسیاری از موارد دیگر استفاده می‌شود.


دانلود دیتاشیت

ارتباط با تکنوپل