کیت ™Crack-Lock – دوخت ترک

پیدایش ترک یکی از آسیب های رایج در انواع سازه های بتنی و مصالح بنایی می باشد. بنابراین لزوم ارائه راهکاری ساده و در این حال موثر به منظور ترمیم ترک خوردگی همواره احساس می گردید. از اینرو، کارشناسان مقاوم سازی تکنوپل کیت ™Crack-Lock را جهت ترمیم ترک طراحی و به بازار معرفی نموده اند. با استفاده از کیت ™Crack-Lock که از نوع محصولات DIY تکنوپل می باشد، ساکنین منازل  می توانند به سهولت نسبت به ترمیم ترک خوردگی ساختمان خود اقدام نمایند. همچنین کیت ™Crack-Lock به عنوان یک پکیج کامل می تواند جهت ترمیم انواع ترک های سازه ای و غیر سازه در دیگر سازه ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. یکی دیگر از خانواده کیت های ترمیم و مقاوم سازی ارائه شده توسط تکنوپل می باشد. با استفاده از محصولات مورد استفاده در این کیت نظیر بست کربن و چسب های مخصوص پایه اپوکسی، ترمیم و دوخت ترک به سهولت و در کمترین زمان ممکن انجام گرفته و با صرف حداقل هزینه از گسترش آسیب دیدگی در سازه جلوگیری می گردد.


دانلود دیتاشیت

شناسه محصول: ™Crack-Lock دسته:
ارتباط با تکنوپل