این روش آزمون (ASTM D7205) برای ایجاد اطلاعات مقاومت کششی و ازدیاد طولی طراحی شده است. از یک تست کشش، داده های مختلفی بدست می آید که برای اهداف طراحی مورد نیاز است. عوامل مرتبط با مصالح که بر پاسخ کششی میلگردها تأثیر می گذارند و باید گزارش شوند شامل موارد زیر است: مواد تشکیل دهنده، میزان حفره ها، درصد حجمی آرماتورها و روش های ساخت.

تست ازدیاد طول FRP
تست ازدیاد طول FRP

به طور مشابه، عوامل آزمون مربوط به پاسخ کششی میلگردها شامل تهیه نمونه، شرایط نمونه، محیط آزمایش، تراز کردن نمونه و سرعت آزمایش می باشد. خصوصیاتی که ممکن است از این روش بدست آید شامل موارد زیر است:

  • مقاومت کششی نهایی
  • کرنش نهایی کششی
  • مدول الاستیک یال کششی
  • منحنی تنش – فشار

این روش آزمون خصوصیات کششی شبه استاتیک و خواص کششی میلگردهای کامپوزیت ماتریس پلیمر مقاوم سازی شده با الیاف (FRP) را تعیین می کند که معمولاً به عنوان اعضای کششی در بتن مسلح، پیش تنیده یا  پس کشیده استفاده می شود.

المان های خطی مورد استفاده برای مقاوم سازی بتن با سیمان پرتلند بسته به نوع کاربرد میلگرد یا تاندون گفته می شود. این روش آزمون در محدودیت های ذکر شده در روش برای کلیه این مدل از مقاوم سازی کننده ها قابل اجرا است. به طور کلی، میلگردها دارای مقطع عرضی توپر و الگوی منظمی از عاج های سطحی هستند که باعث ایجاد اتصال مکانیکی بین میلگرد و بتن می شود.  مقادیر مقاومت ارائه شده توسط این روش نقاط مقاومت استاتیک کوتاه مدت هستند که برای بارگذاری استاتیک یا خستگی حساب نمی شوند.

سوالات متداول

نتیجه تست ازدیاد طول یا همان کشش شامل چه مواردی است؟

مقاومت کششی نهایی ، کرنش نهایی کششی ، مدول الاستیک یال کششی ، منحنی تنش – فشار

استاندارد آزمایش ازدیاد طول چیست؟

این روش آزمون ASTM D7205برای ایجاد اطلاعات مقاومت کششی و ازدیاد طولی طراحی شده است.

5/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تکنوپل