الیاف فورتا بتن

به الیاف تسلیح کننده بتن که از از کوپلیمر و پلی پروپیلن خالص تشکیل شده است الیاف فورتا بتن و یا Forta Concrete Fiber گویند. الیاف فورتا بتن در دسته بندی الیاف مایکروسنتتیک قرار گرفته و به صورت رشته های بسیار نازک، در هم تنیده و شبکه ای تولیده می شود. الیاف فورتا بتن جهت کاهش جمع شدگی بتن در سنین اولیه و ثانویه، افزایش مقاومت بتن در برابر ضربه، افزایش مقاومت بتن در برابر خستگی (toughness و افزایش دوام بتن الیاف در طولانی مدت مورد استفاده قرار می گیرد.


دانلود دیتاشیت

ارتباط با تکنوپل