ملات ترمیمی پلیمری محتوی الیاف

ملات ترمیمی پلیمری محتوی الیاف آماده استفاده، بدون جمع شدگی، مخلوط پودرهای خشک است. برای تولید ملات ترمیمی مناسب برای بتن سازه ای و ترمیم سازه‌های بنایی تنها به افزودن آب آشامیدنی نیاز دارد. ملات ترمیمی پلیمری محتوی الیاف یک پلیمر اصلاح شده و مسلح شده با الیاف پلیمر (nonasbestos) و ملات ترمیمی سیمانی محدود کننده جمع شدگی است. ملات ترمیمی پلیمری محتوی الیاف بطور ویژه برای ترمیم سازه‌های بتنی باربر آسیب دیده و بازیابی ویژگی‌های سازه‌ای آن‌ها ساخته شده است. ملات ترمیمی پلیمری محتوی الیاف تک جزئی و به شکل پودر است و هنگامی که با آب در محل مخلوط شود، ملات ترمیمی با مقاومت بالایی ایجاد می‌کند که دارای خاصیت چسبندگی بسیار خوبی برای فولاد و بتن است. ملات ترمیمی پلیمری محتوی الیاف محافظت در برابر خوردگی از آرماتور فولادی را فراهم می‌کند، عملکرد باربری را بازسازی کرده و سرانجام کل سیستم ترمیم در برابر هوازدگی و آسیب‌های محیطی محافظت می‌شود.


دانلود دیتاشیت

ارتباط با تکنوپل