ملات ترمیمی سطحی اپوکسی بتن

ملات ترمیمی سطحی اپوکسی بتن با گیرش سریع، ملات اپوکسی دوجزئی است که می‌تواند در ترمیم شبانه بتن تأثیر بگذارد. بسته به دما، مقاومت بیشتر از بتن ۲۸ روزه قدیمی را می‌توان در ۲۴ ساعت بدست آورد. عمدتا برای سطوح افقی در نظر گرفته شده است. ملات ترمیمی سطحی اپوکسی بتن بطور مداوم به بتن، مصالح بنایی و فولاد ضد لرزش اجازه می‌دهد تا بدون تأخیر ترمیم سخت و بادوام انجام شود.


دانلود دیتاشیت

ارتباط با تکنوپل