الیاف فولادی

الیاف فولادی رشته هایی از جنس فولاد است که برای تقویت بتن و ملات به کار می رود. برای ساخت الیاف فولادی از سیم هایی با قطرها و طول های مختلف تغییر شکل یافته برش می دهند.


دانلود دیتاشیت

ارتباط با تکنوپل