روند ارزیابی بازرسی و بازدید شامل مصالح استفاده شده، مطابقت با برنامه طراحی مقاوم سازی و بازرسی محصول نهایی پس از اجرا برای شناسایی هرگونه نقص از جمله لایه لایه شدن، حباب های هوا ، موج دار شدن الیاف و مقاومت چسبندگی است. ارزیابی نقص ها، در صورت وجود، براساس ضوابط پذیرش انجام می شود که بین انحرافات جزئی قابل قبول و نواقصی که نیاز به ترمیم های اصلاحی دارند، محدودیت هایی را تعیین می کند.

بازدید

آیین نامه ACI

ACI اظهار دارد که سیستم های FRP و کلیه کارهای مرتبط باید طبق استانداردهای قابل اجرا بررسی شوند. بازدید باید توسط یا تحت نظارت مهندس پروژه یا یک بازرس واجد شرایط انجام شود. بازرس واجد شرایط باید به دنبال انطباق با نقشه های طراحی و مشخصات پروژه باشد.

کنترل کیفیت اجرای FRP
کنترل کیفیت اجرای FRP

در هنگام نصب و اجرای سیستم FRP، بازدید روزانه باید انجام شود و در صورت لزوم، باید توجه داشت که:

 • تاریخ و زمان نصب و اجرا
 • دمای محیط، رطوبت نسبی و مشاهدات کلی آب و هوا
 • دمای سطح بتن
 • روش های آماده سازی سطح
 • توصیف کیفی تمیز بودن سطح
 • در صورت وجود، نوع منبع حرارتی کمکی
 • عرض ترک هایی که با اپوکسی تزریق نمی شوند.
 • تعداد الیاف یا لمینیت ها و محل تقریبی در سازه
 • تعداد وصله ها، نسبت های اختلاط، زمان اختلاط و توصیف کیفی شکل ظاهری از همه رزین های مخلوط، از جمله پرایمرها، بتونه ها، اشباع کننده ها، چسب ها و پوشش های مخلوط شده برای هر روز
 • مشاهدات پیشرفت عمل آوری رزین
 • انطباق با مراحل نصب
 • نتایج آزمون pull-off: مقاومت چسبندگی، مود خرابی و موقعیت مکانی
 • مشخصات FRP با استفاده از آزمایش های نمونه در محل
 • محل و اندازه هر لایه لایه شدگی یا هوا محبوس
 • پیشرفت کلی کار

ارزیابی و تایید

آیین نامه ACI

ACI اظهار دارد که سیستم های FRP باید مطابق با نقشه ها و مشخصات طراحی ارزیابی و تایید یا رد شوند. مشخصات مصالح سیستم FRP، نصب و اجرا با تلرانس مشخص، وجود لایه لایه شدگی، عمل آوری رزین ها و چسبندگی به سطح بستر باید در ارزیابی لحاظ شود. تلرانس های اجرایی از جمله جهت الیاف، ضخامت عمل آوری شده، جهت لایه ها، عرض و فاصله، شعاع گوشه ها و طول وصله ها باید ارزیابی شوند. برای تایید رفتار عضو مقاوم سازی شده با FRP می توان از آزمایش بار ثابت در محل نیز استفاده کرد.

ارزیابی و تایید قبل از شروع پروژه

قبل از شروع پروژه، مجری سیستم FRP باید گواهی مشخصات مواد و مصالح مصرفی تمام مصالح مورد استفاده را ارائه دهد. بر اساس نیازهای پروژه، در صورت لزوم، آزمایش مصالح می تواند انجام شود. ارزیابی مصالح و الیاف FRP تحویل داده شده، مطابق با برنامه آزمون کنترل کیفیت، ممکن است شامل آزمایش هایی برای مقاومت در برابر کشش، آنالیز طیف مادون قرمز، دمای انتقال شیشه، زمان ژل شدن و مقاومت برشی چسب باشد. مصالحی که حداقل شرایط تعیین شده توسط متخصص طراحی مجاز را ندارند، باید رد شوند.

برای سیستم های FRP مهندس پروژه می تواند به تولید پنل ها یا نمونه های آزمایشی احتیاج داشته باشد که باید توسط سازنده تهیه شود. در حین نصب و اجرا، باید نمونه هایی از رزین مخلوط را مطابق با یک طرح نمونه گیری از پیش تعیین شده تهیه و برای آزمایش نگه داشت تا سطح عمل آوری را تعیین کند.

ارزیابی و تایید بعد از تکمیل پروژه

جهت الیاف یا لمینیت ها به صورت دقیق باید با بررسی بصری ارزیابی شود. عدم انطباق جهت گیری الیاف یا لمینیت ها بیش از 5 درجه (80 میلی متر بر متر) از مقدار مشخص شده باید برای ارزیابی و پذیرش به مهندس گزارش شود.

سیستم FRP عمل آوری شده باید از نظر لایه لایه شدن یا خلاهای هوا بین چندین لایه یا بین سیستم های FRP و بتن ارزیابی شود. روش های بازدید باید بتواند لایه لایه شدن هایی به اندازه حداقل 5 سانتی متر را تشخیص دهد و ممکن است شامل صدای آکوستیک (صدای چکش)، التراسونیک و ترموگرافی باشد. اندازه، محل و مقدار لایه لایه شددن نسبت به ناحیه کاربرد باید در ارزیابی در نظر گرفته شود.

 

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تکنوپل