پلیمر تقویت شده با فیبر (FRP) یک اصطلاح معمولی است که توسط مهندسی عمران استفاده می شود کامپوزیت ها توسط فضای مورد استفاده قرار گرفته اند
جوامع هوافضا بیش از شش دهه و جامعه مهندسی حدود سه دهه است که از مواد کامپوزیتی استفاده می کند . در سیستم کامپوزیتی، قدرت و سختی عمدتا از الیاف حاصل می شود و ماتریس، الیاف را به هم متصل می کند.

هدف اصلی این کتاب، معرفی خواننده به مفاهیم اولیه است.
تعمیر و ارتقاء قطعات تقویت شده و پیش ساخته بتنی با استفاده از FRP و همچنین خصوصیات مواد اولیه، تکنیک های ساخت، مفاهیم طراحی برای تقویت در برابر خم شدن، برش، و محصور بودن، و تکنیک های ارزیابی پروژه ارائه شده است. در این کتاب تعدادی از نمودارها و نمونه های طراحی برای تسهیل ارائه شده است. از آنجا که این کتاب در زمینه تحقیق بسیار فعال است، برخی از آخرین تکنیک هایی مانند تکنیک های نصب سطوح نزدیک (NSM) در این قسمت پوشش داده نمی شود.

فصل ها و بخش های این کتاب بر اساس توالی هایی که در کتاب های درسی دنبال می شوند، مرتب شده اند.

فصل ۱ مقدمه، وضعیت مختصر تاریخ FRP را فراهم می کند و همچنین برنامه های کاربردی زمینه و منابع برای به دست آوردن آخرین اطلاعات می باشد.

فصل ۲ خواص انواع معمولی و اشکال مواد تقویت شده توسط فیبر و رزین ها ارایه شده و همینطور شرح مختصری از چهار نوع اساسی هیبریدی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

فصل ۳ با روش های آماده سازی نمونه های ورقه ای، از جمله ترکیب مخلوط رزین، روش دستی، بسته بندی خلاء، روش های خشک کردن، تعیین تراکم، و برش ورقه ورقهآشنا میشویم.

فصل ۴ اطلاعات پایه ای درباره خواص فیبرها و ماتریس های مورد استفاده را فراهم می کند.
و برای کامپوزیت ها رفتار تیر و ستون های تقویت شده با کامپوزیت ها ، فلسفه های طراحی و پیشرفت های اخیر، محبوب ترین استفاده برای تقویت ، تیرهای بتنی تقویت شده و پیش تنیده برای خمش،تقویت برشی تیرهای بتونی تقویت شده و پیش تنیده، بسته بندی ستون برای بهبود قابلیت انعطاف پذیری برای بارگذاری نوع زلزله،تقویت دیوارهای سنگ تراشی بدون درز در فضای داخلی و بارگیری خارج از هواپیما، تقویت برای بهبود مقاومت انفجاری، و تعمیر دودکش یا ساختار مشابه یک نوع خاص مورد بحث قرار می گیرد.

فصل ۵ با روشی برای تجزیه و تحلیل بتن های تقویت شده و تیرهای تقویت شده و برای ارزیابی تقویت اضافی مورد نیاز قرار گرفته است با اینکه کتاب های عالی برای طراحی بتن مسلح در دسترس هستند، رفتار خمشی تیرها به طور مختصر توضیح داده شده است تا تداوم فرآیند فکر، به ویژه در سطح نیروی کششی انتقال از تقویت اضافی به تیر باشد.

فصل ۶ با روشی برای تحلیل بتن پیش تنیده و تقویت تیر ها و برای ارزیابی تقویت اضافی مورد نیاز. تیر ها با هر دو اتصال می شوند.
تاندون های بدون سرپوش پوشش داده می شوند. در اینجا دوباره رفتار خمشی تیرها توضیح داده می شود  به طور خلاصه برای ارائه تداوم در روند فکر، به خصوص در زمینه انتقال نیروی کششی است برای تقویت تیر ها می باشد.

فصل ۷ روش طراحی برای تقویت برش تیرها را ارائه می دهد. این نیز خلاصه ای از مفاد مورد استفاده برای بتن تقویت شده و پیش ساخته را ارائه می دهد. طرح های مورد استفاده برای دستورالعمل کلی کامپوزیت، محدودیت های تنش و کرنش ، طراحی رویه ها و نمونه ها
همانطور که در مورد فصل های دیگر، خواننده را بر روی بتن مسلح برای بحث مفصل در مورد مکانیسم ها و مقررات به متون اشاره می کند.

فصل ۸ شامل تعمیر و تکمیل ستون ها می شود.
مشارکت FRP برای محصور کردن بتن است و در نتیجه ارتقاء قابلیت انعطاف پذیری ستون ها شایع ترین اصلاحات در راستای بهبود مقاومت در برابر زلزله است.

فصل ۹ یک روش برای ارزیابی کارآمد و دقیق در محل، فراهم می کند.
کفایت ساختاری اجزای سازه های بتنی تقویت شده و پیش تنیده این دستورالعمل ها اجازه می دهد تا مهندس تعیین کند که آیا یک بخش خاص از یک ساختار دارد ظرفیت لازم برای مقاومت در برابر شرایط بارگیری داده شده. این دستورالعمل ها یک پروتکل برای آزمایش کامل بارگیری در محل، از جمله برنامه ریزی، اجرای، و ارزیابی یک برنامه تست، که به مهندس کمک خواهد کرد.

مشخصات کتاب :
نام کتاب : FRP Composites for Reinforced and Prestressed Concrete Structure
نویسنده کتاب : P. Balaguru
سال انتشار : ۲۰۰۹
5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تکنوپل