هدف از شناخت وضع موجود ساختمان، گردآوری اطلاعات لازم برای مدل سازی، تحلیل و ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان است. این کار می تواند با دقت های متفاوت و صرف زمان و هزینه متناسب صورت گیرد. بدین ترتیب انجام مطالعات شناخت وضع موجود در سطوح متفاوت، بر اساس گستره ی اطلاعاتی که جمع آوری می شود، امکان پذیر خواهد بود. این سطوح به ترتیب افزایش دقت و گستره، به سطح اطلاعات حداقل، سطح اطلاعات متعارف و سطح اطلاعات جامع موسوم هستند. در این نشریه، منظور از دستور العمل” نشریه ی شماره ۳۶۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود”است.

مراحل شناخت وضع موجود

مطالعات شناخت وضع موجود، همان گونه که در شکل نشان داده شده است، به ترتیب مراحل زیر صورت می گیرد

 • بازدید از محل و آشنایی اولیه با ساختمان
 • جمع آوری مدارک فنی و اطلاعات کلی ساختمان
 • تعیین هدف بهسازی
 • تعیین سطح اطلاعات مورد نظر و ضریب آگاهی
 • بازرسی وضعیت موجود، شناسایی مشخصات مصالح و آزمایش ها
 • تحلیل خطر زلزله و تهیه ی طیف طراحی

این نشریه مشتمل بر ۴ فصل حاوی توضیحاتی مفید در مورد مراحل مختلف ارزیابی کمی ساختمان های فولادی از جمله، مدل سازی، تحلیل و ارزیابی اعضا و ۲ فصل حاوی دو مثال کاربردی است که روند محاسبات مربوط به بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود را مشخص می کنند.

 • شناخت وضع موجود
 • مدل سازی
 • روش های تحلیل
 • روند ارزیابی
 • مثال اول (ساختمان سه طبقه ی فولادی)
 • مثال دوم (ساختمان پنج طقه ی فولادی)
4/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تکنوپل