برای انجام مطالعات آسیب پذیری ساختمان های موجود، لازم است کلیه ی مدارک فنی و مستندات طراحی، اجرا و ترمیم که در دسترس هستند، جمع آوری و طبقه بندی شود. هم چنین وضعیت ساختمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و لرزه خیزی و کاربری پیشین و آینده ی آن و قوانین و استانداردهایی که در طراحی و اجرای آن به کار رفته و مقرراتی که در حال حاضر بر ارزیابی و بهسازی آن حاکم است، مشخص شود.

برای سهولت می توان اطلاعاتی را که لازم است در بازدید محلی برداشت شود، به صورت چک لیست طبقه بندی نمود . برای نمونه می توان از چک لیست پیوست شماره یک استفاده کرد و متناسب با ساختمان مورد بررسی، موارد دیگری را به چک لیست اضافه یا کم نمود.

تعیین هدف بهسازی

برنامه ریزی مطالعاتی برای شناخت وضع موجود ساختمان بر اساس هدف بهسازی تعیین شده، صورت می گیرد. مشاور باید در پیشنهاد هدف بهسازی، نظیر موارد زیر را مد نظر قرار دهد:

  • کاربری ساختمان
  • میزان اهمیت ساختمان
  • عمر باقیماندهی مورد انتظار ساختمان
  • وضعیت، کیفیت و میزان اهمیت اجزای غیر سازهای
  • ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و خواسته های کارفرما

هدف بهسازی که میزان دقت و گستره ی مطالعات تحلیلی را تعیین می کند، بر اساس سطح خطر و سطح عملکرد ساختمان تعیین می شود. بنابراین در ابتدا سطح خطر و سطح عملکرد ساختمان تعریف می شود، سپس هدف های بهسازی تشریح شده در دستور العمل بیان خواهد شد.

 

این نشریه مشتمل بر ۴ فصل حاوی توضیحاتی مفید در مورد مراحل مختلف ارزیابی کمی ساختمان های بتنی از جمله، مدل سازی، تحلیل و ارزیابی اعضا و ۲ فصل حاوی دو مثال کاربردی است که روند محاسبات مربوط به بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی موجود را مشخص می کنند.

شناخت وضع موجود

مدل سازی

روش های تحلیل

روند ارزیابی

مثال اول (ساختمان سه طبقه  بتنی)

مثال دوم (ساختمان پنج طبقه بتنی)

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تکنوپل