یکی از برنامه های مهم در دست اقدام دولت برای کاهش خطرپذیری کشور در برابر مخاطرات ناشی از زلزله، برنامه ی مطالعه و اجرای مقاوم سازی ساختمان های عمومی و دولتی مهم، تاسیسات زیربنایی و شریان های حیاتی کشور می باشد. در این برنامه، تدوین ضوابط و معیارهای فنی به عنوان یک امر زیربنایی ضرورت داشته است. در این راستا در سال ۱۳۸۱ به منظور مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه شماره ۲۵۱ با عنوان «فهرست خدمات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود» از طرف این سازمان ابلاغ گردید.

با عنایت به تجارب کسب شده در سال های اخیر، تجدید نظر اول نشریه ی مذکور با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:
  • بهره گیری از تجارب دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور مسئول مطالعات بهسازی لرزه ای و کسب بازخورد فعالیت های آنها در پروژه های واقعی
  • استفاده از منابع و مآخذ معتبر بین المللی
  • بهره گیری از تخصص و تجربه های کارشناسان و صاحب نظران بهسازی لرزه ای در بخش حرفه و دانشگاه

فهرست مطالب نشریه شماره ۲۵۱

مرحله‌ی اول: تحلیل آسیب پذیری ساختمان‌های موجود

  • مطالعات اولیه و تهیه‌ی گزارش کیفی آسیب پذیری ساختمان
  • مطالعات تفصیلی و تهیه‌ی گزارش ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمان

مرحله‌ی دومتهیه‌ی طرح بهسازی ساختمان‌های موجود

  • تهیه‌ی طرح مقدماتی
  • تهیه‌ی طرح نهایی
  • تهیه‌ی مدارک طرح و اسناد مناقصه
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تکنوپل