پس از جمع آوری اطلاعات لازم در مرحله ی شناخت وضع موجود لازم است نواقص ساختمان بنایی طبق ضوابط دستورالعمل مشخص شده و بدین ترتیب میزان آسیب پذیری ساختمان معلوم شود. در این نشریه نحوه ی کنترل ساختمان بنایی و تعیین نواقص آن مورد بررسی قرار گرفته و در هر مورد راهکارهای پیشنهادی جهت بهسازی ارایه می شود.
پس از جمع آوری اطلاعات لازم در مرحله ی شناخت وضع موجود لازم است نواقص ساختمان بنایی طبق ضوابط دستورالعمل مشخص شده و بدین ترتیب میزان آسیب پذیری ساختمان معلوم شود. در این فصل نحوه ی کنترل ساختمان بنایی و تعیین نواقص آن مورد بررسی قرار گرفته و در هر مورد راهکارهای پیشنهادی جهت بهسازی ارایه می شود.

مراحل شناخت وضع موجود

مطالعات شناخت وضع موجود ساختمان بنایی در سه مرحله انجام می گیرد:
  1. بازدید از محل و آشنایی اولیه با ساختمان
  2. جمع آوری مدارک فنی و اطلاعات کلی ساختمان
  3. بازرسی وضعیت موجود، شناسایی مشخصات مصالح و آزمایش ها

مطابق دستورالعمل، ساختمان های مصالح بنایی به دو دسته ی ساختمان های مصالح بنایی سنتی و ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار تقسیم می شوند. مهم ترین تفاوت این دو نوع ساختمان در وجود یا عدم وجود سیستم کلاف بندی در سازه است.

این نشریه مشتمل بر ۲ فصل حاوی توضیحاتی مفید در مورد مراحل مختلف ارزیابی کمی ساختمان های بنایی از جمله، شناخت وضع موجود و ارزیابی ساختمان و ۲ فصل حاوی دو مثال کاربردی است که روند کنترل های مربوط به بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی موجود را مشخص می کنند.

فصل های این نشریه عبارتند از :
شناخت وضع موجود
مدل سازی
مثال اول (ساختمان سه طبقه ی مصالح بنایی)
مثال دوم (ساختمان دو طبقه ی مصالح بنایی)

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با تکنوپل