گروت منبسط شونده حاوی الیاف

گروت منبسط شونده حاوی الیاف یک گروت متحول کننده مبتنی بر سیمان، تقویت شده با الیاف، غیر فلزی، بدون جمع شدگی برای تکیه‌گاه ماشین آلات، تجهیزات و سازه‌ها بکار می‌رود. با استفاده از یک فن آوری اضافه شده پیشرفته، گروت منبسط شونده حاوی الیاف نیازی به عمل آوری ندارد. گروت منبسط شونده حاوی الیاف نیازهای عملکرد ASTM C 1107-11 و CRD-C 621-93 را نیز برآورده می‌کند.


دانلود دیتاشیت

ارتباط با تکنوپل