مشخصات پروژه

نوع سازه مسکونی
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای

دال

درخواست کارفرما

ترمیم بتن قلوه کن شده

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،عملیات اجرایی ساختمان مسکونی نیمه کاره در مرحله نازک کاری متوقف شده بوده است.به همین دلیل طی فرایند بتن ریزی در هوای سرد و عدم نگه داری بتن بعد از توقف پروژه،سطح بتن در قسمت کف سازه دچار قلوه کن شدگی گردیده .طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی جهت ترمیم شروع گردید.

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای ترمیم سطح بتن از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده می‌گردد.راهکار ترمیم به شرح زیر است:
• سطح بتن باید از هرگونه آلودگی نظیر چربی، پلاستر، گچ و… پاکسازی گردد.
• سطح بتن آسیب دیده و سنگدانه شل باید توسط ابزاری چون چکش، فرز و… جمع آوری گردد.
• برای اطمینان از اتصال ماده ترمیمی،می‌توان شکاف‌هایی با عمق،طول و عرض معین را با ابزاری چون فرز و… بر روی سطح آسیب دیده بتن ایجاد کرد.
• مواد ترمیمی اپوکسی باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• ملات ترمیمی اپوکسی باید توسط ماله و یا کاردک به سطح آسیب دیده بتن اعمال گردد.
• بعد از سخت شدن مواد ترمیمی،برای مطابق سازی بتن ترمیمی با بتن موجود،می‌توان با ابزاری چون فرز سطح را ساب زد.
نکته: برای اطلاع نحوه ترکیب مواد اپوکسی ترمیمی،شرایط دمایی و رطوبتی مناسب جهت اجرا و… از دیتاشیت ماده استفاده گردد .

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط