مشخصات پروژه

نوع سازه

مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای دال
درخواست کارفرما

ترمیم پوسته پوسته شدگی بتن

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه، کارفرما قصد ترمیم پوسته پوسته شدگی بتن دال را دارد.علت وقوع این پدیده معمولا عدم رعایت قوانین بتن ریزی در هوای سرد است.اگر آسیب بتن 1/3 ضخامت بتن باشد،معمولا می‌توان آن را ترمیم کرد و اگر خسارت بیش از 1/3 باشد،ممکن است نیاز به نصب میلگردهای فولادی و ترمیم دال در عمق کامل شود.طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی جهت ترمیم شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های انجام شده در پروژه، آسیب بتن در ناحیه 1/3 ضخامت دال می‌باشد و خوشبختانه پوشش بتن به طور کامل از بین نرفته و نیازی به پاکسازی میلگردها نیست. راهکار ترمیم به شرح زیر است :
• سطح بتن باید عاری از هرگونه چربی، مواد افزودنی، پلاستر ،گچ و… گردد.
• پوسته های آسیب دیده و سنگدانه‌های شل بتن باید توسط ابزاری چون چکش، سنگ تراش، فرز و… برداشته شود.
• برای ایجاد اتصال بهتر ماده ترمیم کننده،شکاف‌‌هایی با طول، عرض و عمق معین،در فواصل مشخص در امتداد خرابی‌ها ایجاد گردد.
• مواد ترمیمی اپوکسی باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• مواد ترمیمی بتن باید توسط ابزاری چون کاردک، ماله و… به بتن آسیب دیده اعمال گردد.
• در نهایت می‌توان برای مطابقت سطح بتن ترمیمی با سطح بتن موجود از رنگ بتن و یا عملیات سمباده زنی سطح استفاده گردد.
نکته : دما، رطوبت، نحوه ترکیب مواد اپوکسی و… در دیتاشیت ماده ارائه گردیده است.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط