مشخصات پروژه

نوع سازه

بیمارستان

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار حائل

درخواست کارفرما

ترمیم ترک خوردگی در سطح بتن دیوار حائل

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،دیوار حائل سازه‌ بیمارستان به علت عدم بتن ریزی مناسب در هوای گرم دچار ترک خوردگی‌های ریز و گسترده شده است.و این وضوع سبب درخواست ترمیم بتن از سوی کارفرما جهت اطمینان از مقاومت بتن گردیده.طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی برای ترمیم ترک خوردگی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای ترمیم بتن‌های ترک خورده از مواد ترمیمی اپوکسی استفاده می‌گردد.راهکار ترمیم به شرح زیر است:
• سطح بتن باید توسط ابزاری چون چکش،سنگ تراش،فرچه سیمی و… از آلودگی‌هایی نظیر چربی، پلاستر، گچ و… پاکسازی گردد.
• مواد اپوکسی باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• شکاف‌های ریز شناسایی شده در سطح بتن،توسط ماله و یا کاردک با مواد ترمیمی اپوکسی، ترمیم گردد.
• عملیات دوخت، در شکاف‌های گسترده شناسایی شده در سطح بتن،جهت اطمینان از اتصال مورد نظر انجام گردد.
• مواد اپوکسی ترمیمی،توسط کاردک و یا ماله به داخل شکاف اعمال گردد.
• با نصب پکر از ابتدا تا انتهای شکاف،به ترتیب از پکر اول مواد رزین تزریق و سپس با بالا آمدن رزین از پکر بعدی،پکر اول را بسته و سپس رزین از پکر دوم تزریق گردد.اینکار باید تا آخرین پکر ادامه یابد.
• پکرها از سطح شکاف جمع آوری گردد.
• سطح شکاف‌ها باید توسط ماله و یا کاردک با مواد ترمیمی اپوکسی پوشیده گردد.
نکته: برای اطلاعات در خصوص نحوه ترکیب مواد اپوکسی،شرایط دمایی و رطوبتی مناسب و… باید به دیتاشیت ماده مراجعه گردد.

 

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط