مشخصات پروژه

نوع سازه

چاه فاضلاب

نوع مصالح بتنی
المان سازه ای

دیوار

درخواست کارفرما

ترمیم دیوار بتنی چاه جهت کرمو شدگی

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،دیواره بتنی چاه فاضلاب به علت رطوبت زیاد و عدم آب بندی مناسب دچار کرموشدگی و خوردگی گردیده ،طبق درخواست کارفرما جهت ترمیم بتن عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،میلگردهایی به علت از بین رفتن قسمتی از پوشش بتن نمایان شده و در معرض خوردگی قرار گرفته است.جهت ترمیم بتن از مواد ترمیمی اپوکسی و جهت محافظت از زنگ زدگی میلگردها از زینک ریچ اپوکسی  استفاده می‌گردد.راهکار ترمیم به شرح زیر است:
• بتن سست و سنگ دانه های شل،با چکش و یا برس سیمی از بین برود.
• برای آسیب ندیدن بتن توسط امواج صوتی حدالامکان ابزار سنگین و صدا دار را از بتن دور نگه دارید.
• تمامی آلودگی و مواد سست را پاکسازی کنید.
• سطح میلگردهای خورده شده را توسط فرچه سیمی تمیز کنید.
• برای جلوگیری از زنگ زدگی‌های آتی،سطح میلگردها باید با ماده حفاظتی زینک ریچ اپوکسی پوشیده گردد.
• فضاهای بین بتن را با استفاده از اعمال مواد اپوکسی پر کنید.
• اگر کرمو شدن بتن بصورت وسیعی رخ داده باشد باید سوراخی در محل وصله ایجاد کنید تا از اتصال اطمینان پیدا کنید.
• اگر عمق کرمو شدن بیشتر از پنج سانتی متر باشد، فرآیند پرکردن باید در یک لایه با ضخامت 1.5 سانتی متر صورت بگیرد.
• توصیه می‌شود قبل ازنصب لایه‌ای بعدی حدود 30 دقیقه صبر کنید.
• مقاومت مواد تعمیر باید با مصالح بکر سازه مطابقت داشته باشد.
• در صورت استفاده از قالب برای تعمیر،آنها را بعد از 12 ساعت جدا کرده و باری دیگر مواد ترمیم گردد تا از مقاومت کافی برخوردار شود .
نکته: جهت ترکیب مواد اپوکسی، طریقه اختلاط ،دماو رطوبت مناسب برای انجام عملیات می‌توان به دیتاشیت ماده مراجعه کرد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط