مشخصات پروژه

نوع سازه پل
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای ستون
درخواست کارفرما مقاوم سازی جهت افزایش باربری
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،ظرفیت باربری پل به علت قدیمی بودن سازه کاهش یافته است،این امر موجب درخواست کارفرما درجهت مقاوم سازی و افزایش باربری سازه گردیده. طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای مقاوم سازی و افزایش باربری سازه از ژاکت فولادی استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است:
• سطح بتن‌،از هرگونه نازک‌کاری نظیر رنگ، گچ و… پاکسازی گردد.
• ورق های فولادی،طبق فواصل مندرج در نقشه اجرایی طرح با کمی فاصله از سطح بتن به هم جوش گردد و سپس فاصله بین ورق و بتن باید با ملات سیمانی پر شود.در این پروژه به علت گرد بودن ستون‌ها از روکش فولادی دایره ای استفاده گردیده است.این ژاکت فولادی دایره ای،ستون را در محور ضعیف قوی‌تر می‌کند.
• برای افزایش ظرفیت محوری ستون،ژاکت فولادی باید بصورت پیوسته نصب گردد.
• برای افزایش ظرفیت خمشی ستون، ژاکت فولادی باید به فنداسیون و دال طبقات متصل گردد.
• برای عملکرد برشی بهتر می‌توان عملیات کاشت میلگرد را بین بتن و ورقه فولادی انجام داد.
نکته: ابعاد ورقه، نحوه مهار، نحوه جوش و… باید توسط مهندسین طراح نسبت به شرایط پروژه ارزیابی گردد.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط