مشخصات پروژه

نوع سازه

مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار

درخواست کارفرما

مقاوم‌سازی سازه

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،کارفرما سازه را به علت تغییرکاربری از مسکونی به اداری باید به طور کامل مقاوم‌سازی کند.به همین دلیل طی مشاهدات میدانی از سازه،تصمیم گرفته شد تا دیواره چاله آسانسور تقویت گردد.طبق درخواست کارفرما جهت مقاوم‌سازی سازه، عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،دیواره چاله آسانسور باید برای کاربری جدید مقاوم سازی شود.برای مقاوم‌سازی دیواره چاله آسانسور از روش شاتکریت استفاده می‌شود.این راهکار به شرح زیر ارائه می‌شود:
• سطح بتن باید عاری از هرگونه آسیب نظیر ترک خوردگی، پوسته شدگی و… گردد.
• برای ترمیم سطح بتن می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده نمود.
• شبکه آرماتوربندی جدید باید طبق مشخصات مندرج در نقشه طرح اجرا گردد.
• بتن ریزی به ضخامت 10 سانتی متر به روش شاتکریت انجام گردد.
نکته: قطر میلگردها، فاصله افقی و عمودی شبکه میلگردها،ضخامت لایه بتن ریزی و … باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط