مشخصات پروژه

نوع سازه

مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر و ستون

درخواست کارفرما

 مقاوم سازی جهت ضعف تیر و ستون در برابر نیرو های خمشی و برشی دراطراف بازشو

راهکار

طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، به علت عدم رعایت قوانین و محدودیت ها درایجاد بازشو و عدم رعایت ضوابط و قوانین شکل پذیری، و عدم رعایت فاصله بین خاموت‌ ها باعث شده است تا تیر و ستون در برابر تحمل نیرو های خمشی و برشی ضعیف باشد. در نتیجه سازه باید تقویت گردد . طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید .

– طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، مقاوم سازی تیر و ستون اطراف بازشوها توسط ژاکت فولادی انجام می‌گردد . راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• ابتدا تمامی سطح بتن ارزیابی و سپس تمامی آسیب ها بر طرف گردد .
• اگر میلگردی طی از بین رفتن پوشش بتن نمایان شده باشد باید توسط فرچه سیمی از هرگونه آلودگی پاک گردد و سپس با ماده ضد زنگ محافظتی زینک ریچ اپوکسی (zinc rich epoxy ) پوشیده گردد تا در برابر خوردگی های آتی در امان باشد .
• قطعات فولادی را به اندازه مندرج در نقشه اجرایی طرح برش زده و سپس بصورت شرح شده در نقشه اجرایی به دور ستون و تیر متصل گردد .
• برای اتصال ورق ها به یکدیگر از جوش استفاده گردد .
• تمامی ورق ها با استفاده از پیچ و پرچ به داخل بتن متصل گردد تا عملیات محصور شدگی و… به درستی انجام گردد .
• این ورق ها باید در دال، سقف، و در نواحی اتصال تیر به ستون و یا ستون به تیر به خوبی مهار گردد .
• برای ضد حرق کردن و ضد زنگ کردن ورق ها از مواد محافظتی استفاده گردد .
نکته: برای ابعاد ورق ها و نحوه اتصال آنها و… باید ارزیابی و طراحی مناسب با شرایط پروژه توسط مهندسین طراح انجام گردد .
نکته: مکانیزم کاری ژاکت فولادی به گونه ای است که ابتدا با محصور شدگی، مقاومت فشاری بتن را افزایش و پس از تسلیم شدن بتن در برابر فشار، میلگردها و اعضای فولادی به کشش می‌رسند. به همین صورت است که ظرفیت خمشی و برشی مقطع تقویت می‌گردد.

 

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط