مشخصات پروژه

نوع سازه مسکونی
نوع مصالح مصالح سازه بنایی
المان سازه ای دیوار
درخواست کارفرما ترمیم و مرمت دیوار سازه جهت فرسودگی
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته،ساختمان از مصالح بنایی تشکیل شده است.به مرور زمان دیوارها فرسوده شده و برای افزایش ظرفیت باربری نیاز به تقویت دیوارها دارد. طبق درخواست کارفرما فرآیند ارزیابی و مقاوم سازی شروع می‌گردد.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته، عملیات مقاوم سازی به شرح زیر می‌باشد :
• ابتدا باید سطح سیمانی، پوسته نازک و مواد چسبنده روی دیوار توسط ابزار مشخص برداشته و به طور کامل از هرگونه آلودگی پاک گردد.
• سوراخی به عمق 30 سانتی متر و در زاویه 30 درجه،بدون آنکه آسیبی به سطح آجری برسد ایجاد گردد.
• حداقل قطر میلگرد دوخت 6 میلی متر و سطح آن باید آجدار باشد.
• طول آزاد میلگرد دوخت حد اقل باید 10 سانتی متر باشد،طبق این نکته طول کلی میلگرد دوخت برابر 30 سانتی متر در نظر گرفته شود.
• انتهای میلگرد‌های دوخت باید دارای خم 180 درجه باشد تا شبکه آرماتور بتواند در داخل این میلگردها مهار شود.
• فاصله ی افقی و عمودی شبکه میلگردها،نباید از 50 سانتی متر بیشتر باشد. بنا بر شرایط این پروژه فاصله افقی و عمودی میلگردها به ترتیب 25 و 50 سانتی متر تعیین گردد.
• میلگردهای دوخت،توسط چسب کاشت میلگرد نصب گردد.
• شبکه میلگردها در فواصل تعیین شده نصب گردد.
• در نهایت عملیات بتن پاششی با ضخامت 5 سانتی متر شروع می شود. توجه شود که نباید در دمای کمتر از 5 درجه سانتی‌گراد بتن ریزی صورت بگیرد.
نکته: مشخصات فنی و اجرایی شبکه آرماتور، میلگرد گزاری، بتن پاششی و… همگی باید مطابق با شرایط پروژه، توسط کارشناسان طراحی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط