مشخصات پروژه

نوع سازه

تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دال

درخواست کارفرما

تقویت دال به دلیل خیز ملایم

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،قسمت سقف سازه که از نوع دال دو طرفه است،در ظاهر دچار خیزی ملایم گردیده .علت این خیز تحمل دال در برابر بارهای ‌زیاد،در طی سال‌های بهره‌برداری از این سازه است.طبق درخواست کارفرما جهت افزایش عمر سازه،عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای مقاوم‌سازی دال از لمینت‌های FRP استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• سطح بتن باید عاری از هرگونه آلودگی نظیر روغن،رنگ،پلاستر و… گردد.سپس تمامی ترک‌‎ها توسط مواد ترمیم کننده اپوکسی،تعمیر گردد..
• به دلیل گیردار بودن اتصالات و دو طرفه بودن دال ،لمینت FRP در وجه فوقانی و در دو جهت طولی و عرضی نصب گردد.البته در این پروژه به علت بحرانی بودن،مقاوم‌سازی دال در دو وجه بالا و پایین انجام گردید.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود تا مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه و در حد نیاز ترکیب گردد تا ژل ایجاد شده از این ترکیب غیرقابل استفاده نشود.
• سطح لمینت‌های FRP باید توسط دستمال خشک و محلول مخصوص تمیز گردد.
• سطح بتن در محل نصب لمینت‌های FRP ،باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• لمینت‌های FRP باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته و مواد اضافی داخل آن با فشار خارج گردد.
• لمینت‌هایFRP ،باید به سطح بتن نصب گردد.
• برای اطمینان و محافظت از نصب، می‌توان از شمع استفاده کرد.
نکته : ابعاد و اندازه برش لمینت،نسبت ترکیب ماده چسباننده و محل قرارگیری لمینت FRP در شرایط هر پروژه متفاوت است و باید توسط مهندسین طراح،ارزیابی گردد.

 

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط