مشخصات پروژه

نوع سازه درمانگاه
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای دال
درخواست کارفرما

مقاوم سازی دال سازه به علت افزایش بار تاسیساتی

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،کارفرما قصد اضافه کردن تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در سازه را دارد.به همین جهت سازه ملزم به افزایش ظرفیت باربری است . طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، دال سازه از نوع دو طرفه بوده و اتصالات آن از نوع گیردار است درنتیجه نوار های FRP باید در وجه فوقانی دال قرار گیرد.راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• قبل از مقاوم‌سازی سازه،سطح نازک کاری دال بتنی باید جمع آوری گردد.
• سطح دال بتنی باید توسط ابزاری چون چکش، فرچه سیمی، سنگ تراش و… از هرگونه آلودگی نظیر گچ، پلاستر، رنگ، چربی و… پاکسازی گردد.
• ترک‌ها و آسیب‌های بتن قبل از مقاوم‌سازی،باید به وسیله مواد ترمیمی اپوکسی برطرف گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود تا مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه و در حد نیاز ترکیب گردد تا ژل ایجاد شده از این ترکیب غیر قابل استفاده نشود.
• سطح بتن در محل نصب لمینت FRP، باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• لمینت‌های FRP ابتدا باید توسط محلول مخصوص و دستمال خشک تمیز گردد و سپس بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد .
• لمینت‌های FRP باید در سطح مشخص شده بتن نصب گردد.
• برای اطمینان و محافظت از نصب می‌توان از شمع استفاده کرد.
نکته : ابعاد و اندازه برش لمینت، نسبت ترکیب ماده چسباننده و محل قرارگیری این لمینت ها در شرایط هر پروژه متفاوت است و باید توسط مهندسین طراح، ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط