مشخصات پروژه

نوع سازه

اداری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما

تقویت تیر به دلیل فرسودگی سازه

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به دلیل فرسوده شدن باید در راستای خمشی و برشی مقاوم‌سازی گردد.به درخواست کارفرما برای بالا بردن طول عمرسازه عملیات ارزیابی و طراحی در جهت مقاوم‌سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی در ناحیه تیر از لمینت FRP استفاده می‌گردد .راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است :
• سطح تیر بتنی، باید از هرگونه آلودگی نظیر چربی، رنگ، گچ و… تمیز گردد.
• سطح تیر بتنی نباید دارای ناهمواری باشد، زیرا باعث جداشدگی چسب و الیاف از سطح بتن می‌گردد. برای هموارسازی سطح می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده نمود.
• برای جلوگیری از گسیختگی در ناحیه تیز، تمامی گوشه‌های تیز باید با شعاع حداقل 3.5 سانتی متر گرد گردد.
• قبل از مقاوم‌سازی،باید تمامی آسیب‌های سطح بتن برطرف گردد.برای این کار می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده کرد.
• برای افزایش ظرفیت خمشی تیر ،لمینت‌های FRP باید در وجه تحتانی و موازی با محور طولی تیر به نصب گردد.
• قسمت انتهایی لمینت‌های FRP،باید با نواری U شکل و عمود با محور طولی مهار گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا ،بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح لمینت‌های FRP باید با دستمال خشک و محلول مخصوص تمیز گردد.
• سطح تیر بتنی باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• لمینت‌های FRP باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• بعد از نصب الیاف کربن تک جهته به سطح تیر بتنی باید حباب‌ها توسط غلتک از بین برود.
• در نهایت تست مقاومت ،برای اطمینان از مقاوم‌سازی مورد نیاز انجام شود.
نکته: نحوه چیدمان لمینت FRP،طریقه نصب،ترکیب مواد،تشخیص مقاوم‌سازی در جهت خمشی، برشی، خمشی- برشی و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

 

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط