مشخصات پروژه

نوع سازه

مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار برشی

درخواست کارفرما مقاوم‌سازی دیوار برشی
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروزه،به علت لرزه خیز بودن منطقه و زلزله های پی‌درپی سازه دچار افت مقاومتی شده است.طبق مشاهدات میدانی،دیوار برشی سازه در قسمت لبه پایین دچار ترک‌های افقی شده است. پس می‌توان نتیجه گرفت که دیوار در رفتار خمشی دچار مشکل شده است.طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی جهت مقاوم‌سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،از لمینت FRP در جهت مقاوم‌سازی دیوار برشی استفاده می گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است :
• سطح دیوار برشی باید عاری از هرگونه آلودگی گردد.
• سطح بتن دیوار برشی نباید مرطوب باشد.
• سطح لمینت FRP با محلول مخصوص و دستمال خشک تمیز گردد.
• ماده چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• سعی گردد تا ترکیب ماده چسباننده در هر مرحله از اجرا جدا صورت بگیرد تا ژل ایجاد شده از این ترکیبات غیرقابل استفاده نگردد.
• سطح بتن دیوار برشی به صورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• سطح لمینت FRP باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته و سپس مواد اضافی درون لایه‌ها توسط فشار خارج گردد.
• لمینت‌های FRP باید در فواصل معین مندرج در نقشه اجرایی طرح و در جهت طولی دیوار برشی و موازی با میلگردهای عرضی نصب گردد.
• این پوشش FRP باید در دو جهت دیوار برشی یعنی پشت و رو ایجاد گردد.
• لمینت‌های FRP را توسط انکر و اسپایک کربن در داخل دیوار بتنی مهار کرده تا محصورشدگی داخلی رخ دهد.
• برای اتصال لمبنت FRP با دیوار برشی ودال، می‌توان از انکر و اسپایک کربن استفاده کرد.
نکته: ابعاد و اندازه لمینت FRP ،دمای مناسب جهت نصب،فواصل نصب،نسبت های ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط