مشخصات پروژه

نوع سازه مسکونی
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای فنداسیون

درخواست کارفرما

مقاوم سازی فنداسیون
راهکار  

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه ،سازه در منطقه‌ای با رطوبت زیاد واقع گردیده. و به همین دلیل کارفرما قصد مقاوم‌سازی پی در جهت جلوگیری از خوردگی و آسیب‌های رطوبتی را دارد.طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.
– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،جهت افزایش مقاومت فنداسیون می‌توان از الیاف FRP استفاده کرد.چراکه این الیاف تغییری در ابعاد فنداسیون ایجاد نکرده و علاوه بر تقویت عملکرد فنداسیون در برابر خوردگی، به افزایش ظرفیت برشی و فشاری هم کمک می‌کند. راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• سطح بتن فنداسیون باید توسط ابزاری چون فرچه سیمی، چکش، فرز و… از هرگونه آلودگی پاکسازی گردد.
• نواحی آسیب دیده بتن،باید توسط ملات‌های ترمیمی برطرف گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• سطح بتن و سطح الیاف کربن تک جهته  باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته آغشته شده به مواد چسباننده باید بر روی سطح بتن نصب گردد.
• برای از بین بردن حباب‌های ایجاد شده در الیاف می‌توان از غلتک استفاده کرد.
• پس از سخت شدن مواد ترمیمی و مواد چسباننده ، آزمایش هایی برای اطمینان از عملکرد مقاوم سازی انجام گردد.
نکته: ابعاد الیاف FRP،تعداد لایه‌های الیاف برای تامین مقاوم‌سازی،شرایط دمایی و رطوبتی مناسب برای اجرای عملیات و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

 

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط