مشخصات پروژه

نوع سازه صنعتی
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای تیر
درخواست کارفرما مقاوم سازی جهت افزایش عمر مفید سازه
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه دارای طول عمر زیاد است و نیاز به مقاوم سازی دارد.در واقع پس از مشاهدات میدانی به ضعف تیر های سازه در ناحیه برشی پی‌برده شد. تیرهای سازه،به علت عمق زیاد و وجود بارهای متمرکز تاسیسات در بام سازه،در ظاهر دچار ترک‌های عمودی ناشی از خمش،در راستای محور طولی تیر گردیده و رفته رفته این ترک ها باعث ایجاد ترک‌های مایل برشی در نواحی نزدیک اتصالات شده است.در نتیجه تیرهای بتنی باید در این راستا تقویت گردند . طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی شروع می‌گردد.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای مقاوم سازی تیر های بتنی از الیاف FRP استفاده می‎‌گردد.راهکار این روش به شرح زیر است :
• سطح تیر بتنی، باید از هرگونه آلودگی نظیر چربی، رنگ، گچ و… تمیز گردد.
• سطح تیر بتنی نباید دارای ناهمواری باشد،زیرا باعث جداشدگی چسب و الیاف از سطح بتن می‌گردد.برای هموار سازی سطح می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده نمود.
• برای جلوگیری از گسیختگی در ناحیه تیز،تمامی گوشه‌های تیز باید با شعاع حداقل 3.5 سانتی متر گرد گردد.
• قبل از مقاوم سازی،باید تمامی آسیب های سطح بتن برطرف گردد.برای این کار می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده کرد.
• به دلیل ایجاد ترک‌های برشی،تیر را در راستای ظرفیت برشی تقویت می‌کنیم. به همین دلیل الیاف کربن تک جهته باید به صورت ممتد در راستای عمود بر محور طولی تیر به صورت U شکل نصب گردد.
• قسمت های بالایی U،باید با نواری طولی از الیاف کربن تک جهته در راستای محور طولی تیر مهاربندی گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده را در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح تیر بتنی باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• بعد از نصب الیاف کربن تک جهته به سطح تیر بتنی باید حباب ها توسط غلتک از بین برود.
• در نهایت تست مقاومت، برای اطمینان از عملیات مقاوسازی انجام شود.
نکته: نحوه چیدمان الیاف، طریقه نصب، ترکیب مواد، تشخیص مقاوم‌سازی درجهت برشی، خمشی، خمشی-برشی و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط