مشخصات پروژه

نوع سازه اداری
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای ستون
درخواست کارفرما مقاوم سازی ستون
راهکار طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به علت عدم تامین ارماتورهای مورد نیاز در دو وجه انتهایی ستون،دچار ترک‌های ریز مورب ناشی از شکست برشی شده‌ است.طبق درخواست کارفرما جهت مقاوم‌سازی سازه عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای مقاوم‌سازی برشی ستون،از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• سطح بتن باید از هرگونه آلودگی نظیر رنگ، گچ، پلاستر، چربی و… پاکسازی گردد.
• آسیب‌های سطحی بتن باید با مواد ترمیمی اپوکسی ترمیم گردد.
• جهت افزایش ظرفیت برشی،الیاف کربن تک جهته باید در نواحی بحرانی تعیین شده بصورت U شکل و عمود بر راستای طولی ستون نصب گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده را در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح بتن و سطح الیاف باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته بعد از نصب بر روی سطح بتنی باید توسط غلتک حباب گیری گردد.
• در نهایت جهت اطمینان از مقاوم سازی، تست‌های مقاومتی انجام گردد.
نکته : ابعاد، تعداد لایه های الیاف،نحوه ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط