مشخصات پروژه

نوع سازه ساختمان صنعتی
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای پدستال
درخواست کارفرما

مقاوم سازی پدستال سازه به دلیل افزایش عمر مفید سازه

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،کارفرما قصد مقاوم‌سازی جهت افزایش عمر مفبد سازه را دارد.طبق مشاهدات میدانی سازه در قسمت پدستال ستون‌های فولادی دچار ترک و فرسودگی است . به دلیل جلوگیری از گسترش این ترک‌ها و افزایش عمر مفید سازه،باید تمامی پدستال‌ها مقاوم‌سازی گردد.طبق درخواست کارفرما عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای جلوگیری از گسترش ترک‌ها و مقاوم‌سازی برشی پدستال‌ها می‌توان از الیاف FRP استفاده کرد.راهکار مقاوم‌سازی به شر زیر است :
• سطح بتن باید توسط ابزاری چون چکش، فرچه سیمی و… از تمامی آلودگی‌های نظیر چربی، گچ، پلاستر، رنگ و… پاکسازی گردد.
• نواحی آسیب دیده بتن باید توسط ملات ترمیمی اپوکسی، ترمیم گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• سطح بتن و الیاف کربن تک جهته باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته آغشته شده به مواد چسباننده‌،جهت تامین ظرفیت برشی پدستال‌ها باید به صورت دورپیچ نصب گردد.در واقع با دورپیچ کردن پستال با الیاف FRP، محصورشدی رخ می‌دهد و به همین دلیل ظرفیت باربری نیز افزایش می‌یابد.
نکته: نحوه ترکیب مواد چسباننده، ابعاد مورد نیاز و تعداد لایه‌های مورد نیاز الیاف FRP و… باید توسط مهندسین طراح نسبت به شرایط پروژه ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط