مشخصات پروژه

نوع سازه

پل

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

ستون دایره

درخواست کارفرما

مقاوم سازی جهت افزایش عمر سازه

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به دلیل فرسوده شدن باید در راستای خمشی و برشی مقاوم‌سازی گردد.به درخواست کارفرما برای بالا بردن طول عمرسازه عملیات ارزیابی و طراحی در جهت مقاوم‌سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی در ناحیه ستون از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد.درواقع طبق نتایج حاصله از مشاهدات میدانی این پروژه،نواحی انتهایی ستون‌ها دارای خاموت گزاری نامناسب هستند و به همین جهت باید تقویت گردد. در نتیجه راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• سطح بتن باید از هرگونه آلودگی نظیر رنگ،گچ،پلاستر،چربی و… پاکسازی گردد.
• آسیب‌های سطحی بتن باید با مواد ترمیمی اپوکسی ترمیم گردد.
• برای افزایش ظرفیت برشی، الیاف کربن تک جهته باید به طور دورپیچ و عمود بر محور طولی ستون نصب گردند.
• برای اطمینان از اتصال الیاف کربن تک جهته به بتن می‌توان در فواصل معین سوراخ‌هایی با قطر و عمق معین ایجاد کرد و سپس انکر و یا اسپایک را توسط ماده اپوکسی و رزین نصب کرد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح بتن و سطح الیاف کربن تک جهته باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته آغشته شده به مواد چسباننده باید به سطح بتن نصب گردد.
• در نهایت جهت اطمینان از مقاوم‌سازی، تست‌های مقاومتی انجام گردد.
نکته : ابعاد،تعداد لایه های الیاف کربن تک جهته ،نحوه ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط