مشخصات پروژه

نوع سازه

اداری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر بتنی

درخواست کارفرما

مقاوم سازی تیر بتنی به علت ارزش کاربری سازه

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،تیر بتنی سازه به علت تحمل بار زیاد،دچار کمی ترک مورب ناشی از شکست برشی گردیده است.طبق درخواست کارفرما برای افزایش عمر سازه به جهت ارزش کاربری،عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت گرفته در این پروژه،برای مقاوم‌سازی تیر از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• سطح تیر بتنی،باید از هرگونه آلودگی نظیر چربی،رنگ،گچ و… پاکسازی گردد.
• سطح تیر بتنی نباید دارای ناهمواری باشد،زیرا باعث جداشدگی چسب و الیاف از سطح بتن می‌گردد. برای هموارسازی سطح می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده نمود.
• برای جلوگیری از گسیختگی در ناحیه تیز،تمامی گوشه‌های تیز باید با شعاع حداقل 3.5 سانتی متر گرد گردد.
• قبل از مقاوم‌سازی،باید تمامی آسیب‌های سطح بتن برطرف گردد.برای این کار می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده کرد.
• برای افزایش ظرفیت برشی تیر،الیاف کربن تک جهته باید به صورت ممتد در راستای عمود بر محور طولی تیر به صورت U شکل نصب گردد.
• قسمت های بالایی U، باید با نواری طولی از الیاف کربن تک جهته در راستای محور طولی تیر مهاربندی گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا ، بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح تیر بتنی باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• بعد از نصب الیاف کربن تک جهته به سطح تیر بتنی باید حباب‌ها توسط غلتک از بین برود.
• در نهایت تست مقاومت ،برای اطمینان از مقاوم‌سازی مورد نیاز انجام شود.
نکته: نحوه چیدمان الیاف،طریقه نصب،ترکیب مواد،تشخیص مقاوم‌سازی در جهت‌خمشی،برشی، خمشی- برشی و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط