مشخصات پروژه

نوع سازه پل
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای عرشه پل
درخواست کارفرما تقویت عرشه پل
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به دلیل فرسوده شدن باید در راستا خمشی و برشی مقاوم‌سازی گردد.به درخواست کارفرما برای بالا بردن طول عمرسازه عملیات ارزیابی و طراحی در جهت مقاوم‌سازی شروع گردید.
– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی در ناحیه عرشه پل از الیاف کربن دوجهته استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• سطح بتن باید از هرگونه آلودگی نظیر رنگ، گچ، پلاستر، چربی و… پاکسازی گردد.
• آسیب‌های سطحی بتن باید با مواد ترمیمی اپوکسی ترمیم گردد.
• جهت افزایش ظرفیت خمشی و برشی عرشه پل،الیاف کربن دو جهته باید طبق نواحی مندرج در نقشه اجرایی طرح نصب گردد.
• برای اطمینان از اتصال الیاف کربن به بتن می‌توان در فواصل معین سوراخ‌هایی با قطر و عمق معین ایجاد کرد و سپس انکر و یا اسپایک را توسط ماده اپوکسی و رزین نصب کرد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح بتن و سطح الیاف باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن دو جهته بعد از نصب بر روی سطح بتنی باید توسط غلتک حباب گیری گردد.
• در نهایت جهت اطمینان از مقاوم‌سازی، تست‌های مقاومتی انجام گردد.
نکته : ابعاد،تعداد لایه‌های الیاف،نحوه ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط