مشخصات پروژه

نوع سازه

آموزشی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما جهت افزایش عمر مفید سازه
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه آموزشی به دلیل عمر زیاد برای ادامه فعالیت نیاز به مقاوم‌سازی دارد.طبق درخواست کارفرما جهت افزایش طول عمر مفید سازه، عملیات ارزیابی و طراحی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی در تیر سازه از الیاف و لمینت FRP استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است :
• با ارزیابی تیر،ناحیه کششی معلوم گردد،تا تقویت ظرفیت خمشی در راستای آن انجام گیرد.
• سطح تیر بتنی، باید از هرگونه آلودگی نظیر چربی، رنگ، گچ و… تمیز گردد.
• سطح تیر بتنی نباید دارای ناهمواری باشد،زیرا باعث جداشدگی چسب و الیاف از سطح بتن می‌گردد. برای هموار سازی سطح می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده نمود.
• برای جلوگیری از گسیختگی در ناحیه تیز،تمامی گوشه‌های تیز باید با شعاع حداقل 3.5 سانتی متر گرد گردد.
• قبل از مقاوم‌سازی،باید تمامی آسیب‌های سطح بتن برطرف گردد.برای این کار می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده کرد.
• برای مقاوم‌سازی در راستای ظرفیت خمشی تیر،لمینت‌هایFRP باید در ناحیه‌مشخص‌کششی و در وجه تحتانی تیر وموازی با راستای محور طولی تیر نصب گردد.
• برای مقاوم سازی در راستای ظرفیت برشی تیر، الیاف کربن تک جهته باید در نواحی انتهایی تیر به صورت U شکل و در راستای عمود بر محور طولی و به صورت ممتد نصب گردد.
• برای مهار کردن لمینت FRP در ناحیه تقویت ظرفیت خمشی تیر، می‌توان ابتدا و انتهای لمینت های FRP را با یک نوار U شکل از الیاف کربن تک جهته پوشش داد.
• برای مهار کردن الیاف کربن تک جهته در ناحیه تقویت ظرفیت برشی تیر،می‌توان ناحیه بالایی U شکل را توسط نواری طولی از الیاف کربن تک جهته در راستای محور طولی تیر پوشش داد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح لمینت‌های FRP باید توسط محلول مخصوص و دستمال خشک تمیز گردد.
• سطح تیر بتنی باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته و لمینت FRP باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• بعد از نصب الیاف کربن تک جهته به سطح تیر بتنی باید حباب‌ها توسط غلتک از بین برود.
• در نهایت تست،برای اطمینان از مقاومت مورد نیاز انجام شود.
نکته: نحوه چیدمان الیاف،طریقه نصب،ترکیب مواد،تشخیص مقاوم‌سازی در جهت خمشی، برشی،خمشی و برشی و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط