مشخصات پروژه

نوع سازه تجاری
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای دال مجوف
درخواست کارفرما مقاوم سازی به علت وزن زیاد تاسسیات
راهکار

طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، سازه به علت اضافه بار دچار ضعف در ناحیه خمشی و برشی در دال مجوف شده است. در ضمن دال مجوف در این سازه از نوع دو طرفه است . طبق درخواست کارفرما برای مقاوم سازی عملیات ارزیابی و طراحی شروع می‌گردد .

– طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، مقاوم سازی سازه با استفاده از نصب الیاف و لمینت FRP  صورت می‌گردد. راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• دال مجوف از نوع دو طرفه است . بنابراین مقاوم سازی باید در دو جهت انجام گردد، به دلیل تقویت سازه در برابر نیرو های ناشی از زلزله دال در هر دو ناحیه بالا و پایین تقویت می‌گردد .
• سطح بتن برای نصب لمینت کربن باید عاری از هرگونه آلودگی نظیر گچ، رنگ ، چربی و… گردد . برای از بین بردن این آلودگی ها می‌توان از  ساب زدن به وسیله سنگ فرز استفاده کرد . توجه شود که عملیات پاکسازی و ساب زدن باید تا از بین رفتن شیره بتن و نمایان شدن سنگدانه ها ادامه پیدا کند و سپس نواحی آسیب دیده ترمیم شود.
• اگر در این نواحی آسیب دیده، میلگردی به علت از بین رفتن پوشش بتن نمایان باشد، باید تمامی آلودگی های آن تمیز گردد و سپس آن قسمت از بتن آسیب دیده باید با مواد ترمیمی اپوکسی تعمیر گردد .
• برای ترکیب و نصب مناسب لمینت FRP باید شرایط دمایی مندرج در دیتاشیت ماده را رعایت کرد .
• رطوبت سطح بتن باید کاملا برطرف شود، چراکه در صورت وجود رطوبت عملیات چسبندگی و اتصال FRP به سطح بتن به درستی صورت نمی‌گیرد .
• لمینت های  FRP باید طبق اندازه های مندرج در نقشه طرح به وسیله قیچی برش زده شود .
• سطح آماده سازی شده برای نصب لمینت FRP  باید به صورت کامل با رزین آغشته گردد .
• سطح لمینت FRP باید با دستمال و محلول مخصوص تمیز گردد .
• لمینت FRP باید به صورت کامل به مواد چسباننده آغشته شود و سپس به آن فشار وارد گردد تا مواد اضافی درون آن بیرون بزند.
• سپس لمینت FRP را روی سطح نصب گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید با مواد چسباننده به طور کامل آغشته گردد .
• الیاف کربن در جهت عمود بر لمینت FRP نصب گردد .
• با استفاده از لیسه پلاستیکی ویا غلتک، حباب های ایجاد شده در الیاف کربن برطرف گردد .
• به علت دو جهته بودن مقاوم سازی ، می توان از الیاف کربن تک جهته در یکی از جهت ها استفاده کرد . تا در نواحی برخورد راستای افقی با عمودی اتصالی بهتر حاصل گردد .
• برای اطمینان و محافظت از نصب می‌توان از شمع استفاده کرد .
نکته : ابعاد و اندازه برش لمینت، نسبت ترکیب ماده چسباننده و محل قرارگیری لمینت FRP و… در شرایط هر پروژه متفاوت است و باید توسط مهندسین طراح، ارزیابی گردد .

 

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط