مشخصات پروژه

نوع سازه

تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما تقویت تیر به دلیل عمر زیاد
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به علت عمر زیاد در ناحیه تیر، دچار افت ظرفیت خمشی و برشی شده است.طبق درخواست کارفرما در جهت افزایش عمر مفید سازه عملیات ارزیابی و مقاوم‌سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای تقویت ظرفیت خمشی و برشی تیر از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• با ارزیابی تیر، ناحیه کششی معلوم شود.تا تقویت ظرفیت خمشی در راستای آن انجام گردد.
• سطح تیر بتنی،باید از هرگونه آلودگی نظیر چربی، رنگ، گچ و… تمیز گردد.
• سطح تیر بتنی نباید دارای ناهمواری باشد،زیرا باعث جداشدگی چسب و الیاف از سطح بتن می‌گردد.برای هموارسازی سطح می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده نمود.
• برای جلوگیری از گسیختگی در ناحیه تیز،تمامی گوشه‌های تیز باید با شعاع حداقل 3.5 سانتی متر گرد گردد.
• قبل از مقاوم‌سازی، باید تمامی آسیب‌های سطح بتن برطرف گردد.برای این کار می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده کرد.
• برای مقاوم‌سازی در راستای ظرفیت خمشی تیر،الیاف کربن تک جهته باید در ناحیه مشخص کششی و در وجه تحتانی تیر و در راستای محور طولی تیر نصب گردد.
• برای مقاوم‌سازی در راستای ظرفیت برشی تیر، الیاف کربن تک جهته باید در نواحی انتهایی تیر به صورت U شکل و در راستای عمود بر محور طولی به صورت ممتد نصب گردد.
• برای مهار کردن الیاف کربن تک جهته در ناحیه‌ی تقویت ظرفیت خمشی تیر، می‌توان ابتدا و انتهای الیاف را با یک نوار U شکل از الیاف کربن تک جهته پوشش داد.
• برای مهار کردن الیاف کربن تک جهته در ناحیه تقویت ظرفیت برشی تیر،می‌توان ناحیه بالایی U شکل را توسط نواری طولی از الیاف کربن تک جهته در راستای محور طولی تیر پوشش داد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح تیر بتنی باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• بعد از نصب الیاف کربن تک جهته به سطح تیر بتنی باید حباب‌ها توسط غلتک از بین برود.
• در نهایت تست،برای اطمینان از مقاومت مورد نیاز انجام شود.
نکته: نحوه چیدمان الیاف،طریقه نصب،ترکیب مواد،تشخیص مقاوم‌سازی در جهت‌خمشی،برشی، خمشی- برشی و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط