مشخصات پروژه

نوع سازه تجاری
نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما

مقاوم سازی خیز ملایم در تیر پارکینگ

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،تیرها در ناحیه پارکینگ به علت تحمل بار زیاد دچار خیز شده اند.طبق درخواست کارفرما برای اضافه کردن عمر مفید سازه، عملیات ارزیابی و طراحی جهت مقاوم سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،تیر باید هم در برابر ظرفیت خمشی و هم ظرفیت برشی تقویت گردد. برای مقاوم سازی از الیاف FRP استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• با ارزیابی تیر،ناحیه کششی معلوم شود.تا تقویت ظرفیت خمشی در راستای آن انجام گردد.
• سطح تیر بتنی،باید از هرگونه آلودگی نظیر چربی، رنگ، گچ و… تمیز گردد.
• سطح تیر بتنی نباید دارای ناهمواری باشد،زیرا باعث جداشدگی چسب و الیاف از سطح بتن می‌گردد.برای هموار سازی سطح می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده نمود.
• برای جلوگیری از گسیختگی در ناحیه تیز،تمامی گوشه‌های تیز باید با شعاع حداقل 3.5 سانتی متر گرد گردد.
• قبل از مقاوم سازی،باید تمامی آسیب های سطح بتن برطرف گردد. برای این کار می‌توان از ملات ترمیمی اپوکسی استفاده کرد.
• برای مقاوم سازی در راستای ظرفیت خمشی تیر، الیاف کربن تک جهته باید در ناحیه مشخص کششی و در وجه تحتانی تیر و در راستای محور طولی تیر نصب گردد.
• برای مقاوم سازی در راستای ظرفیت برشی تیر، الیاف کربن تک جهته باید در نواحی انتهایی تیر به صورت U شکل و در راستای عمود بر محور طولی تیر و به صورت ممتد نصب گردد.
• برای مهار کردن الیاف کربن تک جهته در ناحیه‌ی تقویت ظرفیت خمشی تیر،می‌توان ابتدا و انتهای الیاف را با یک نوار U شکل از الیاف کربن تک جهته پوشش داد.
• برای مهار کردن الیاف کربن تک جهته در ناحیه تقویت ظرفیت برشی تیر، می‌توان ناحیه بالایی U شکل را توسط نواری طولی از الیاف کربن تک جهته در راستای محور طولی تیر پوشش داد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده را در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح تیر بتنی باید بصورت کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید بصورت کامل به مواد چسباننده آغشته گردد.
• بعد از نصب الیاف کربن تک جهته به سطح تیر بتنی باید حباب‌ها توسط غلتک از بین برود.
• در نهایت تست مقاوتی،برای اطمینان از عملیات مقاوم‌سازی انجام شود.
نکته: نحوه چیدمان الیاف، طریقه نصب، ترکیب مواد، تشخیص مقاوم‌سازی در جهت برشی، خمشی، خمشی-برشی و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط