مشخصات پروژه

نوع سازه

مسکونی

نوع مصالح

مصالح بنایی

المان سازه ای

دیوار

درخواست کارفرما

مقاوم سازی جهت افزایش عمر مفید سازه

راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،کارفرما جهت ترمیم و مرمت و مقاوم سازی سازه در راستای افزایش طول عمر سازه درخواستی ارائه داده است. طبق این درخواست عملیات ارزیابی و طراحی جهت مقاوم‌سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،دیوارها از نوع مصالح بنایی مسلح شده با فولاد هستند.که طی اعمال نیروهای‌ جانبی زلزله،دچار ترک خوردگی شده‌اند.برای مقاوم سازی این دیوارها از الیاف کربن تک جهته استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است :
• سطح دیوار باید از هرگونه مواد سیمانی، گچ، نازک کاری ودیگر آلودگی‌ها توسط چکش، فرچه سیمی و… پاکسازی‌‍ گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید به صورت قطری در سطح دیوار نصب گردد.
• برای چسباندن الیاف کربن تک جهته بهتر است، از روش چسباندن تر استفاده گردد. زیرا سطح دیوار آجری، نامسطح است و با این روش الیاف کربن تک جهته از اتصال بهتری با دیوار آجری برخوردار می‌گردد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• سعی گردد تا ترکیب ماده چسباننده در هر مرحله از اجرا جدا صورت بگیرد تا ژل ایجاد شده از این ترکیبات غیرقابل استفاده نگردد.
• محل نصب الیاف کربن بر روی سطح دیوار باید بطور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• الیاف کربن تک جهته باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد و سپس در محل نصب گردد.
• برای از بین بردن حباب می‌توان از غلتک استفاده کرد.
• برای اطمینان از مقاوم سازی باید تست مقاومت انجام گردد.
نکته: ابعاد و اندازه الیاف کربن دو جهته ، دما و رطوبت مناسب جهت نصب، نسبت  ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد .

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط