مشخصات پروژه

نوع سازه پل
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای عرشه پل
درخواست کارفرما تقویت عرشه پل
راهکار

طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به دلیل فرسوده شدن باید در راستای خمشی و برشی مقاوم‌سازی گردد.به درخواست کارفرما برای بالا بردن طول عمرسازه عملیات ارزیابی و طراحی در جهت مقاوم‌سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی در ناحیه عرشه از لمینت‌های FRPاستفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• سطح بتن باید از هرگونه آلودگی نظیر رنگ، گچ، پلاستر، چربی و… پاکسازی گردد.
• آسیب‌های سطحی بتن باید با مواد ترمیمی اپوکسی ترمیم گردد.
• هنگامی که سازه در جهت ظرفیت خمشی تقویت می‌گردد،ظرفیت برشی هم پیرو آن باید افزایش داده شود.
• برای افزایش ظرفیت خمشی،لمینت‌های FRP باید به طور موازی با محور طولی و با فاصله معین نصب گردند.
• برای افزایش ظرفیت برشی،لمبنت‌های FRP باید به طور عمود بر محور طولی نصب گردند.
• برای اطمینان از اتصال لمینت FRP به بتن می‌توان در فواصل معین سوراخ هایی با قطر و عمق معین ایجاد کرد و سپس انکر و یا اسپایک را توسط ماده اپوکسی و رزین نصب کرد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح لمینت‌های FRP باید توسط دستمال خشک و محلول مخصوص تمیز گردد.
• سطح بتن و سطح لمینت FRP باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• در نهایت جهت اطمینان از مقاوم‌سازی، تست‌های مقاومتی انجام گردد.
نکته : ابعاد،تعداد لایه‌های لمینت‌های FRP ،نحوه ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط