مشخصات پروژه

نوع سازه پل
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای سرستون
درخواست کارفرما تقویت سرستون پل
راهکار طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،سازه به دلیل فرسوده شدن باید در راستای برشی و خمشی مقاوم سازی گردد.به درخواست کارفرما برای بالا بردن طول عمرسازه عملیات ارزیابی و طراحی در جهت مقاوم‌سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این پروژه،برای افزایش ظرفیت خمشی و برشی در ناحیه سر ستون از الیاف کربن دو جهته استفاده می‌گردد.راهکار مقاوم‌سازی به شرح زیر است:
• سطح بتن باید از هرگونه آلودگی نظیر رنگ، گچ، پلاستر، چربی و… پاکسازی گردد.
• آسیب‌های سطحی بتن باید با مواد ترمیمی اپوکسی ترمیم گردد.
• برای افزایش ظرفیت برشی،لمبنت‌های FRP باید به طور عمود بر محور طولی نصب گردند.
• برای افزایش ظرفیت خمشی، لمینت‌های FRP باید به طور موازی با محور طولی نصب گردند.
• برای اطمینان از اتصال لمینت FRP به بتن می‌توان در فواصل معین سوراخ‌هایی با قطر و عمق معین ایجاد کرد و سپس انکر و یا اسپایک را توسط ماده اپوکسی و رزین نصب کرد.
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد.
• توصیه می‌شود مواد چسباننده را در هر مرحله از اجرا بصورت جداگانه ترکیب گردد تا ژل بدست آمده از این ترکیب بلا استفاده نگردد.
• سطح لمینت‌های FRP باید توسط دستمال خشک و محلول مخصوص تمیز گردد.
• سطح بتن و سطح لمینت FRP باید به طور کامل با مواد چسباننده آغشته گردد.
• در نهایت جهت اطمینان از مقاوم‌سازی، تست‌های مقاومتی انجام گردد.
نکته : ابعاد،تعداد لایه‌های لمینت‌های FRP ،نحوه ترکیب مواد و… باید توسط مهندسین طراح ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط